NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Avdelingsingeniør innen laboratoriediagnostikk – ref.nr. 18/00097

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Avdelingsingeniør innen laboratoriediagnostikk – ref.nr. 18/00097

Søknadsfrist: 25.01.2018

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin ved Fakultet for veterinærmedisin er det ledig en fast, 50% stilling som laboratorieingeniør

 

Institutt for Produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte.  De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr og hest, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris. Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer. Den aktuelle stillingen er knyttet til Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Sandnes.

 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk patologiske metoder (hematologi, atomabsorbsjon, immunologi og mikrobiologi)
 • Molekylærbiologi (PCR, gen-sekvensering)
 • Parasittologi (PCR, gen-sekvensering, mikroskopi)
 • Håndtering av forsknings og undervisningsmateriale
 • Assistere ved prøveuttak i forbindelse med undervisning og forskning
 • Noe veiledning/opplæring/undervisning
 • Medansvar for laboratoriets drift, rutiner, HMS-arbeid godkjenninger og akkrediteringer.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Autorisert dyrepleier
 • Generell laboratorie-erfaring
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, muntlig og skriftlig

Det er i tillegg ønskelig med:

 • Kompetanse innen organisk kjemi og biokjemi
 • Erfaring med molekylærbiologi og immunhistokjemi
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av dyreforsøk
 • Erfaring med obduksjon på småfe/gris
 • Erfaring med parasittarbeid på småfe/gris

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til selvstendig, strukturert og effektivt arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Åpenhet
 • Fleksibilitet
 • Gode holdninger generelt og spesielt i forhold til forskningsetikk

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeniør lønnsramme LR 22 (ltr. 38-52 (NOK 366.000-450.500,-) avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved professor Snorre Stuen, Seksjonsleder (epost: snorre.stuen@nmbu.no, tlf: +4767232910)

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 25.01.2018

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 25.01.2018
Web: www.nmbu.no

Kontakt: Professor Snorre Stuen (Seksjonsleder)
Telefon: +47 67232910
E-post: snorre.stuen@nmbu.no