NLA Høgskolen - Prorektor for FoU

NLA Høgskolen har et bredt studietilbud og et aktivt fagmiljø. Våre 240 ansatte og om lag 2 500 studenter trives godt på våre studiesteder i Oslo, Bergen og Kristiansand. Fra høsten 2018 utvider NLA Høgskolen sin etablerte grunnskolelærerutdanning i Bergen med tilsvarende tilbud i Oslo. I en gradvis oppbygning på fem år fra høsten 2018 skal den femårige integrerte grunnskoleutdanningen i Oslo tilby 500 studieplasser.

NLA Høgskolen er en privat høgskole med et kristent verdigrunnlag. Vi vil på dette grunnlaget utvikle en forskningsbasert, praksisnære og helhetlige utdanninger der mennesket og menneskeverdet står i sentrum, ut fra kristne og humanistiske dannelsesidealer. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter til samfunnet gjennom våre utdanninger og forskning. I våre utdanninger vil vi bygge et nært, levende og aktuelt studiemiljø som forbereder studenten på de utfordringer vi møter i morgendagens samfunn. Dette utvikles i forpliktende samarbeid mellom høgskolens undervisnings- og forskningsmiljø, praksisfelt og den enkelte student.

Prorektor for FoU

Vi søker en engasjert og faglig dyktig prorektor for forskning og utviklingsarbeid som kan lede og videreutvikle forskningsarbeidet ved NLA. Høgskolen har 150 vitenskapelig ansatte i Bergen, Oslo og Kristiansand og er i sterk vekst. Etablering av lærerutdanning i Oslo med til sammen 500 studieplasser fører til fortsatt vekst i den vitenskapelige staben.

Prorektor for FoU er del av høgskolens ledergruppe. Prorektor får administrativt ansvar for sitt fagområde, herunder internasjonalisering og bibliotek. Dette innebærer budsjettansvar for FoU-avdelingen og personalansvar. Åremålet er på fire år f.o.m. 1.1.2018, eller etter avtale.

Vi søker kandidater med erfaring og innsikt i ledelse av kunnskapsmedarbeidere, med evne til kulturbygning og samarbeid, og som kan motivere og utvikle team. Personlige egenskaper som gode samarbeidsevner, integritet og stor arbeidskapasitet blir også tillagt vekt. Erfaring fra tilsvarende stilling vil være en fordel.

Prorektor for FoU har et overordnet ansvar for høgskolens systematiske forskingsstrategiske arbeid, mellom annet:

·         økt innsats og kvalitet i forskning og utviklingsarbeid

·         utvikle nasjonale og internasjonale forskernettverk

·         arbeid med etablering av ph.d.-program

·         arbeid med høgskolens førstelektorprogram

·         styrke praksisnært og didaktisk rettet FoU-arbeid

·         representere høgskolen i kontakt med ulike eksterne
          samarbeidspartnere

Det må påregnes reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

·         kunnskap om forskning og utviklingsarbeid

·         erfaring med forskningsadministrasjon

·         evne til strategisk ledelse og til utvikling og implementering av
          høgskolens strategiske mål

·         norsk doktorgrad eller tilsvarende (førsteamanuensis eller professor) i
          relevant fagområde for NLA Høgskolen.

 

 

Vi kan tilby:

·         Fast vitenskapelig stilling etter endt åremålsperiode

·         Varierte arbeidsoppgaver i et forskningsmiljø i vekst

·         Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

·         Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Arbeidssted Oslo eller Bergen.

Søknad :

Søkerne blir bedt om å plassere seg i forhold til utlysingen og gjøre rede for motivasjonen en har for å søke og visjoner en har for stillingen.
Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

NLA Høgskolen er en høgskole med kristent verdigrunnlag og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med høgskolens verdigrunnlag.
Dette bør kommenteres i søknaden.

Ved selve søknaden legges oppdatert publikasjonsliste og oppdatert CV, med tilhørende dokumentasjon i form av vitnemål, attester, m.m.

Kvinner oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

Søk stillingen her

Søknadsfrist: 01.09.2017

Kontakt: www.nla.no