NIBR - Rådgiver/ seniorrådgiver innen prosjektøkonomi og forskningsadministrasjon

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samarbeider aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle HiOA til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet.

Rådgiver/ seniorrådgiver innen prosjektøkonomi og forskningsadministrasjon

En stilling som skal bidra til en effektiv og driftssikker økonomistyring i våre forskningsprosjekt

Til vår administrasjonsavdeling søker vi en rådgiver/seniorrådgiver med følgende hovedoppgaver:

 • Bistå i søknadsprosesser med spesielt fokus på økonomiske betingelser
 • Følge opp at prosjektregnskapene går etter budsjett og kontrakt
 • Bistå med analyse og kontroll av økonomien i prosjektene og komme med forslag til korrigerende tiltak
 • Være økonomisk kontaktpunkt for samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Fakturering og rapportering underveis og ved avslutning av prosjekter
 • Kvalitetssikre kontrakter og samarbeidsavtaler
 • Vedlikeholde prosjekter i arkivsystem

Vi ser etter en samfunnsinteressert person som kan samarbeide godt med våre prosjektledere. Vi ønsker en person som evner å være pedagogisk, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, men som samtidig er tydelig, har god struktur og er trygg i rollen som rådgiver. Vi ser etter en person med sterk ansvarsfølelse i henhold til frister, som er nøyaktig, strukturert og selvstendig, og som mestrer både eget stress og stressede kolleger på en travel dag.

Det kreves:

 •  Økonomi- eller samfunnsfaglig utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Lang erfaring med tilsvarende oppgaver kan kompensere for manglende utdannelse
 • Erfaring med prosjektøkonomi
 • Gode kunnskaper i bruk av dataverktøy, spesielt Excel
 • Gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter  

Det er ønskelig med:

 •  Erfaring fra forskningsadministrasjon
 • Erfaring med budsjett- og prognoseprosesser
 • Erfaring med inngåelse av kontrakter
 • Erfaring fra anbudsprosesser og offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra Agresso økonomisystem
 • Erfaring fra Public 360 eller tilsvarende arkivsystem  

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 •  Spennende oppgaver i et inspirerende forskningsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Fast ansettelse  

Andre opplysninger:

 • Stillingen vil tilhøre NIBRs administrasjonsavdeling som totalt består av 7 ansatte. Stillingen rapporterer til økonomi- og administrasjonssjef.
 • Stillingen lønnes i Statens lønnsregulativ som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 med årslønn 506700 - 577400 (ltr. 59-66) ut fra utdannelse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • Lise kvanvik, økonomi- og administrasjonssjef lise.kvanvik@nibr.hioa.no tel: 416 54 988.
 • Kathrine Gangnes, rådgiver HR kathrine.gangnes@nibr.hioa.no tel: 924 02 292

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen på denne siden.

Søknadsfrist: 30.04.2017
Web: www.nibr.no

Kontakt: Lise kvanvik, økonomi- og administrasjonssjef
Telefon: 416 54 988
E-post: lise.kvanvik@nibr.hioa.no

Kontakt 2: Kathrine Gangnes, rådgiver HR
Telefon: 924 02 292
E-post: kathrine.gangnes@nibr.hioa.no