NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet - Seniorrådgiver (18/1043)

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette

Seniorrådgiver (18/1043)

Vi søker etter en dyktig og kunnskapsrik rådgiver som skal bidra til å styrke NAVs FoU-virksomhet. Stillingen er knyttet til FoU-seksjonen i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med de andre medarbeiderne i seksjonen, andre enheter og eksterne samarbeidspartnere. FoU-seksjonen har ansvar for å frembringe NAV-relevant forskning av høy kvalitet til bruk i organisasjons- og tjenesteutvikling. Seksjonen skal også formidle kunnskap og forskningsresultater i organisasjonen og til samfunnet for øvrig. Pr. i dag administrerer vi ca. 40 prosjekter, hovedsakelig bidragsfinansierte FoU-prosjekter i samarbeid med universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Vi har også oppgaver knyttet til anbudsutsetting av forskningsoppdrag, prosjektutvikling og koordinering av FoU-relaterte aktiviteter i NAV og mot andre virksomheter.

Arbeidsoppgaver

 • delta i utviklingen av forsøk og forskningsprosjekter
 • gi råd om metodevalg og anbudsutsetting av oppdrag
 • delta i arbeidet med å prioritere ressurser og følge opp NAVs strategier og planer på FoU-området
 • vurdere prosjektforslag
 • prosjektoppfølging- og administrasjon
 • delta i arbeidsgrupper og nettverk

Kvalifikasjoner

 • utdannelse på masternivå
 • dokumenterte kunnskaper om forskningsmetode og innretning/utvikling av forsøk og forskningsprosjekter
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • erfaring med utlysninger og anbudsutsetting av FoU-oppdrag vil bli tillagt vekt
 • kunnskap om arbeids- og velferdspolitiske fagområder og forskningsfelt er en fordel

Egenskaper

 • du er initiativrik, systematisk og analytisk anlagt
 • du har evne til å se sammenhenger og sette deg inn i kompliserte problemstillinger
 • du har evne til å bygge relasjoner i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere
 • du må trives med å arbeide selvstendig, men også i team når det er hensiktsmessig

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • stilling som seniorrådgiver i stillingskode 1364, kr. 548 200 til kr. 686 900 brutto per år
 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 23.03.2018
Web: www.nav.no

Kontakt: Kristel Skorge, Seksjonssjef
Telefon: 957 45 670