Meteorologisk institutt (MET) - Avdelingsleder Hav og is

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Avdelingsleder Hav og is

Meteorologisk institutt (MET) søker etter ny leder for Avdeling for hav og is i Forsknings- og utviklingsdivisjonen, Oslo. Hovedansvarsområdene for avdelingen er operasjonell oseanografi og det jobbes med numeriske havmodeller for varsling av strøm, vannstand, bølger og sjøis. Avdelingen har ansvar for varslingsmodeller for nære havområder, kyst og fjorder. Fokusområder er utnyttelse av observasjoner (data-assimilasjon), finskala modellering og kobling mot atmosfære og numerisk værvarsling.

Avdelingen har også ansvar for produksjon av havvarsling og -overvåkingsdata i Arktis som partner i Copernicus Marine Service (http://marine.copernicus.eu/ ).

Videre arbeides det med anvendelse av havmodeller som input til miljø- og beredskaps- modeller som f.eks oljedrift, søk-og-redning og atomulykkeberedskap.

I tillegg til operasjonell oseanografi er avdelingen engasjert i analyse og modellering av havklima. Felles for arbeidsområdene er forståelse og modellering av prosesser is/hav/bølger/atmosfære som har mange likhetstrekk på tvers av skalaer i tid og rom.

Se http://met.no/Hav_og_is/ for mer informasjon.

Avdelingen har medarbeidere som er ledende innenfor fagfeltet og vi jobber sammen med nasjonale og internasjonale partnere. Å lede Hav og is vil si å koordinere, lede og inspirere dyktige og selvstendige fagfolk. Det innebærer også å arbeide med å videreutvikle prosjektporteføljen og skaffe innsikt i utviklingen og finne muligheter i fagområdet nasjonalt og internasjonalt. Det krever både autoritet og samarbeidsegenskaper.

Avdelingslederen har ansvar for strategi og planlegging og for oppfølging av avdelingens økonomi. Arbeidet er for en stor del finansiert med eksterne midler. Kontakt med eksterne partnere, gamle og nye, er en viktig del av jobben.

Nødvendige kvalifikasjoner er

 • høyere utdanning (minimum MSc eller tilsvarende) innen meteorologi, oseanografi, fjernmåling eller beslektet fagfelt
 • erfaring med numerisk geofysisk modellering og gjerne operasjonell oseanografi
 • erfaring med ledelse av team i vitenskapelig arbeid
 • erfaring med budsjettarbeid og økonomistyring
 • evne til og erfaring med langsiktig strategisk planlegging
 • visjoner for videreutvikling av fagfelt og avdeling
 • dokumentert ledererfaring
 • etablert nettverk innenfor fagfeltet

Meteorologisk institutt har norsk som arbeidsspråk. Alle søkere må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper, og utenlandske søkere må være villige til å lære norsk.

Vi tilbyr

 • lønn som 1059 underdirektør etter kvalifikasjoner     
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • ev. 6 måneders prøvetid

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammen­setningen generelt når det gjelder kulturelt mangfold.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsdirektør Lars-Anders Breivik (larsab@met.no, 917 50 623),
eller assisterende forskningsdirektør Harald Schyberg (haralds@met.no, 948 84 569)

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 24.10.2017
Web: www.met.no

Kontakt: Forskningsdirektør Lars-Anders Breivik

Kontakt 2: Assisterende forskningsdirektør Harald Schyberg