Lovisenberg diakonale høgskole – LDH - Førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i avdelingen for master, etter- og videreutdanning, master i avansert klinisk sykepleie

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider www@ldh.no for nærmere informasjon.

Førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i avdelingen for master, etter- og videreutdanning, master i avansert klinisk sykepleie

LDH lyser ut inntil 4 engasjementstillinger i størrelsesorden 20 - 50% stillingsressurs for perioden 01.08.2018 – 30.06.2020 med mulighet for forlengelse. Vi ber søkere spesifisere ønsket stillingsandel.

Masterstudium i avansert klinisk sykepleie har to spesialiseringer: allmennsykepleie og intensivsykepleie. Studiet er tilrettelagt for sykepleiere med klinisk erfaring som vil videreutvikle sin formelle og reelle kompetanse for å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert og omsorgsfull behandling av alvorlige syke pasienter i og utenfor sykehus.

En avansert klinisk sykepleier med spesialisering i allmennsykepleie arbeider personorientert, kunnskapsbasert og effektivt med klinisk sykepleie og behandling av unge, voksne og gamle pasienter med akutte og langvarige helsebehov. Eksempler på aktuelle arbeidskontekster for en sykepleier med spesialisering i allmennsykepleie er medisinske og kirurgiske sengeposter, intermediæravdelinger, akuttmottak, dialyseavdelinger, ambulante team, sykehjem, hjemmesykepleie, lokalmedisinske sentra og legevakt.

En avansert klinisk sykepleier med spesialisering i intensivsykepleie har fokus på akutt kritisk syke pasienter i ulike aldre som trenger kontinuerlig overvåkning, avansert pleie og behandling. Studiet tar sikte på å utdanne sykepleiere som kan initiere tidlig innsats, forebygge, lindre og behandle komplekse pasienttilstander, samt bidra til en verdig livsavslutning for pasient og pårørende. Intensivsykepleie omfatter også omsorg for pårørende.

Vi søker personer med spisskompetanse i allmennsykepleie og/eller intensivsykepleie.

Innen LDHs forsknings- og utviklingsarbeid satses det på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Veiledning av studenter i klinisk praksis
 • Undervisning
 • Eksamensarbeid og evaluering av studietilbud
 • Videreutvikling av studieprogrammet

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med spisskompetanse i allmennsykepleie/intensivsykepleie
 • Akademisk kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå er ønskelig
 • Oppdatert klinisk kompetanse/spesialistkompetanse
 • Erfaring fra pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekt
 • Praktisk pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra studentundervisning og veiledning
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Prøveforelesning kan inngå i et eventuelt intervju.

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Evne til å inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • IA-medlemskap

Øvrige opplysninger

Stillingen som førsteamanuensis er plassert i stillingskode 1011, førstelektor i stillingskode 1198 og høgskolelektor i stillingskode 1008.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 12.03.2018
Web: www@ldh.no

Kontakt: Studieleder Anne Lene Sørensen
Telefon: 958 27 507
E-post: anne.lene.sorensen@ldh.no