Lovisenberg diakonale høgskole – LDH - Førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i avdeling for master, etter- og videreutdanning - videreutdanningen i operasjonssykepleie

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider www@ldh.no for nærmere informasjon.

Førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i avdeling for master, etter- og videreutdanning - videreutdanningen i operasjonssykepleie

Lovisenberg diakonale høgskole har økt opptak av studenter til videreutdanning i operasjonssykepleie med studentopptak hver høst. I den forbindelse utlyses totalt 150% stillingsressurs som engasjementstillinger for perioden 01.06.2018 – 20.12.2020 med mulighet til forlengelse. Det mulig å søke på fra 100% til mindre deler av stillingsressursen, og vi ber søkere spesifisere ønsket stillingsandel.

LDH legger vekt på å utdanne operasjonssykepleiere som har kompetanse til å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet samt å utøve operasjonssykepleie på en etisk forsvarlig og omsorgsfull måte. Innen LDHs forsknings- og utviklingsarbeid satses det på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Veiledning av studenter i klinisk praksis
 • Undervisning
 • Eksamensarbeid og evaluering av studietilbud
 • Videreutvikling av studieprogrammet

Kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Mastergrad
 • Ønskelig med førstekompetanse
 • Oppdatert klinisk kompetanse/spesialistkompetanse
 • Pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning må innfri krav i løpet av to år etter tilsetting.
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Evne til å inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • IA-medlemskap

Øvrige opplysninger

Stillingene er plassert med stillingskode 1011/førsteamanuensis, 1198/førstelektor og 1008/høgskolelektor.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 12.03.2018
Web: www.ldh.no

Kontakt: Studieleder Anne Lene Sørensen
Telefon: 958 27 507
E-post: anne.lene.sorensen@ldh.no