Lovisenberg diakonale høgskole - Koordinator for praksisstudier

Koordinator for praksisstudier

Praksisstudier, som utgjør 50% av bachelorstudiet, er sentral i utviklingen av profesjonell kompetanse hos sykepleiere.

Det er her studentene har mulighet til å koble de teoretiske fagene sammen med praktisk kunnskap og ferdigheter. Praksisstudier har derfor en nøkkelrolle i utdanningen av sykepleiere.

Kvalitet i praksisstudier er et av LDHs prioriterte satsningsområder, og en viktig visjon for høgskolen er å være praksisnær. Vi lyser nå ut vikariat i 100% som koordinator for praksisstudier frem til 30.09.2018. Tiltredelse 15.09.2017 eller etter nærmere avtale. Stillingen er plassert i studieadministrasjonen med studiesjef som nærmeste leder. Stillingen har nært samarbeid med undervisningsansatte og praksissteder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Administrasjon knyttet til praksisplasser
 • Videreutvikle og ivareta samarbeidet med ulike tjenestesteder i helsetjenesten der høgskolens studenter gjennomfører praksisstudier
 • Initiere tiltak som bidrar til å kvalitetssikre praksisstudier tilknyttet studieprogram
 • Delta i arbeid som stimulerer til samarbeidsprosjekter mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid
 • Annet studieadministrativt arbeid

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med høyere utdanning på masternivå
 • Sykepleierutdanning
 • God kjennskap til helsetjenestens organisering og funksjon
 • God IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og systematisk
 • Evne til å bygge relasjoner/være samarbeidsorientert
 • Evne til å kunne inspirere gjennom kvalitet og faglig entusiasme
 • Kan takle periodevis stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • En verdibasert og praksisnær høgskole
 • Gode velferdsordninger
 • Deltakelse i utviklingsarbeid som skaper morgendagens sykepleierutdanning
 • Godt miljø med høy faglig kompetanse

Stillingen er plassert som førstekonsulent og med stillingskode 1408.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. LDH er tilknyttet Statens Pensjonskasse og er en IA-bedrift.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 21.06.2017
Web: www.ldh.no

Kontakt: Studiesjef Heidrun Hole
Telefon: 911 36 262
E-post: heidrun.hole@ldh.no