Lovisenberg diakonale høgskole - Førsteamanuensis/ førstelektor

Førsteamanuensis/ førstelektor

Ved Lovisenberg diakonale høgskole – avdeling for bachelor i sykepleie – er det ledig to faste stillinger i 100% og en fast stilling i 50% som førsteamanuensis/førstelektor.

Tiltredelse 01.08.2017 eller etter nærmere avtale.

LDH utdanner sykepleiere som skal tilfredsstille helsetjenestens behov, krav og forventninger til å løse dagens og morgendagens utfordringer. Høgskolen legger vekt på å utdanne sykepleiere som skal bidra til å øke kvaliteten på helsetjenester. LDH har fokus på sårbare og underprioriterte grupper i samfunnet og tilbyr en verdibasert utdanning forankret i en diakonal fagtradisjon. Vi er en verdibasert og praksisnær høgskole som samarbeider med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg, Lovisenberg Omsorg+ og Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Bacheloravdelingen har ca. 700 studenter og 40 ansatte og legger vekt på å tilby god forskningsbasert utdanning.

Det kan være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor dersom kvalifiserte søkere ikke melder seg.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning og forskning
 • Eksamensarbeid og evaluering knyttet til studieprogrammet
 • Veiledning av studenter i praksis og i ferdighetssenter
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og kvalitetssikring av LDHs utdanningstilbud
 • Forskning og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Akademisk kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Pedagogisk utdanning må eventuelt gjennomføres i løpet av to år
 • Klinisk kompetanse
 • Erfaring med undervisning, veiledning og eksamensarbeid på høgskolenivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningstilbudene
 • Selvstendighet

Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

Vi tilbyr

 • Godt miljø med høy faglig kompetanse
 • Forskningsgrupper
 • Veiledning i forhold til videre kompetanseløp
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler

Øvrige opplysninger

Søknad med CV og publikasjonsliste sendes elektronisk.

Stillingen er plassert i stillingskode førsteamanuensis/1011 eller førstelektor/1198, alternativt høgskolelektor/1008.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Høgskolen er en IA-bedrift.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 21.06.2017
Web: www.ldh.no

Kontakt: Unni Jenssen
Telefon: 452 53 504
E-post: unni.jenssen@ldh.no

Kontakt 2: Edith Gjevjon
Telefon: 473 76 809
E-post: edith.gjevjon@ldh.no