Kulturtanken - Inntil tre stillinger (seniorrådgivere) - Avdeling forskning og utvikling

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets nasjonale fagetat med utviklings- og forvaltningsansvar for ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kunst og kulturformidling til barn og unge. Kulturtanken jobber i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, og skal være både rådgivende og utførende på vegne av departementene. Etaten holder til i moderne lokaler i Nydalen.

Inntil tre stillinger (seniorrådgivere) - Avdeling forskning og utvikling

Avdelingen skal initiere forsknings- og utviklingsarbeid, og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i utdanningen.

Avdelingen skal bygges opp med forskningskompetanse innenfor kunst- og kulturfeltet i DKS. Vi skal medvirke til at det forskes på DKS, at forskningen deles og diskuteres, og legges til grunn for videre utvikling av Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken skal stimulere til og samarbeide med ulike fagmiløer på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for kontinuerlig å forbedre den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i barn og unges kunstopplevelser.

Kulturtankens verdisett ligger til grunn for alle stillingene. Våre verdier er engasjerende, samlende, modige og fornyende.
Les mer om Kulturtankens mandat og målsettinger på våre hjemmesider, www.kulturtanken.no

Arbeidsoppgaver
 • Initiere og bestille kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid
 • Samarbeide, følge pilotprosjekt og utvikle modeller i samarbeid med fagansvarlig, skoler, fylker, kommuner og feltet forøvrig
 • Koordinere behov og leveranser innen de ulike forsknings- og utdanningsinstitusjonene
 • Kunnskapsinnhenting, deling og aktiv kommunikasjon i fysiske og digitale kanaler med DKS, skole og fagfelt
 • Formidle forskningsresultater på nye arenaer, med ny teknologi og for nye målgrupper
Kvalifikasjoner
 • Forskerkompetanse (PhD eller tilsvarende)
 • Praktisk-estetisk erfaring innen et eller flere av fagområdene knyttet til disse feltene i Den kulturelle skolesekken; film, litteratur, visuell kunst, scenekunst
 • Praksisrelevant erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner
 • Dokumentere aktiv publisering
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale i henhold til Statens lønnsregulativ
 • Kulturtanken er en IA-virksomhet. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av våre medarbeidere
 • Tiltredelse: etter avtale

Søk stillingen på denne siden

Søknadsfrist: 20.08.2017

Kontakt: Ståle Stenslie, Avdelingsdirektør
Telefon: (+47) 905 62 963