Høgskolen i Sørøst-Norge - Driftssjef (Eiendomsavdelingen)

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Driftssjef (Eiendomsavdelingen)

Søknadsfrist 3. april 2018

Ved Eiendomsavdelingen, campus Vestfold er det ledig fast 100 % stilling som driftssjef for snarlig tiltredelse. Driftssjef har ansvar for å lede en driftsorganisasjon med ca. 40 medarbeidere som drifter og videreutvikler Campus Vestfold som en attraktiv studie- og arbeidsplass. Høgskolen leier bygg av Statsbygg og Horten Industripark som står for drift og vedlikehold av bygningsmassen inkludert tekniske anlegg.

Stillingen rapporterer til eiendomssjefen. Eiendomsavdelingen er en av fire enheter i Infrastrukturavdelingen..

Aktuelle arbeidsområder

 • Støtte og service til aktivitetene på studiestedet
 • Campusutvikling
 • Utredningsoppgaver og sakshandling
 • Koordinering med byggeier og oppfølging av leiekontrakter
 • Koordinering med andre leietakere og aktører på campus
 • HSNs drift av byggene, vaktmestertjenester
 • Lokal beredskap
 • Renhold
 • Vedlikehold og innkjøp av utstyr og møbler

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning fortrinnsvis på bachelornivå eller tilsvarende
 • Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant praksis og ledererfaring
 • Gode språkkunnskaper – norsk og engelsk
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig

Det vil bli lagt vekt på

 • Relevant administrativ praksis og høy kompetanse innenfor enhetens arbeids- og ansvarsområde
 • Lederegenskaper og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Samarbeidsorientert og beslutningsdyktig
 • Løsnings - og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • God organisasjonsforståelse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Administrasjonssjef stillingskode 1058, NOK 590 000 – 704 800 per år. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med attestert kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan:

kontaktes.

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 03.04.2018
Web: www.usn.no

Kontakt: Morten Østby (Eiendomssjef)
Telefon: 91860040
E-post: morten.ostby@usn.no

Kontakt 2: Johnny Thorsen (Infrastrukturdirektør)
Telefon: 41508109
E-post: johnny.thorsen@usn.no