Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) - Rådgiver til Ungdata-undersøkelsene

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samarbeider aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Rådgiver til Ungdata-undersøkelsene

Søknadsfrist:     5. mai 2017    

Rådgiver til Ungdata-undersøkelsene

NOVA har ansvar for å tilby Ungdata (lokale ungdomsundersøkelser) til alle landets kommuner og fylkeskommuner, og har etablert et senter som er ansvarlig for den praktiske gjennomføring, Ungdatasenteret. Til senteret skal vi ansette en rådgiver i fast stilling. Rådgiveren vil ta aktivt del i det daglige arbeidet med å gjennomføre undersøkelsene. I tillegg til å ha kontakt med eksterne samarbeidspartnere, vil rådgiveren for øvrig jobbe med Ungdatas nettsider og delta i utviklingen av Ungdatasenterets virksomhet.

Kvalifikasjoner: 

  • Mastergrad i psykologi eller annen samfunnsvitenskaplig disiplin
  • God kompetanse i kvantitativ metode
  • Beherske relevante it-verktøy, som SPSS og Excel svært godt
  • Erfaring med innsamling og analyse av surveydata

 Ønskede kvalifikasjoner:

  • Kjennskap til ungdomsforskning og Ungdata
  • Erfaring med kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Rådgiveren inngår i seksjon for ungdomsforskning og vil ta aktivt del i seksjonens faglige aktiviteter.

For mer informasjon om Ungdata se her.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

  • Leder for Ungdatasenteret, Anders Bakken: E-post anders.bakken@nova.hioa.no, telefonnummer 46 50 20 76
  • Seniorrådgiver Hanne Hougen: E-post hanne.hougen@nova.hioa.no, telefonnummer 45 27 78 57
  • Forskningsleder Guro Ødegård: E-post guro.odegard@nova.hioa.no, telefonnummer 99 02 49 22.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364, kr 465 000-498 000 per år.

 Høgskolen ønsker at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen "Logg inn og søk stillingen".

Søknadsfrist:     5. mai 2017    

Ref.:                    17/03179

Logg inn og søk stillingen

Søknadsfrist: 05.05.2017
Web: www.hioa.no

Kontakt: Anders Bakken (Leder for Ungdatasenteret)
Telefon: 46 50 20 76
E-post: anders.bakken@nova.hioa.no

Kontakt 2: Hanne Hougen (Seniorrådgiver)
Telefon: 45 27 78 57
E-post: hanne.hougen@nova.hioa.no