Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) - Rådgiver- 50% stilling- administrasjon av doktorgradsprogram

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samarbeider aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 250 tilsatte og rundt 3900 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Rådgiver- 50% stilling- administrasjon av doktorgradsprogram

Søknadsfrist: 04.05.2017     

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, er det i fakultetsadministrasjonen ledig en fast 50 % stilling som rådgiver. Stillingen ligger for tiden i Seksjon for økonomi- og forskningsadministrasjon. Fakultetet har to doktorgradsprogram: sosialt arbeid og sosialpolitikk, og bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Dine arbeidsoppgaver vil være å:

 • behandle søknader om opptak til doktorgradsprogrammene
 • følge opp doktorgradsstudentene gjennom stipendiatperioden
 • forestå rapportering- og registreringsarbeid, samt nettpublisering
 • gi praktisk bistand i forbindelse med innlevering av avhandling, disputas og seminarer
 • arbeide med studienes programplaner og andre studieadministrative oppgaver

Andre arbeidsoppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • erfaring fra administrasjon av studier innen universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring med IKT som arbeidsverktøy
 • erfaring med og engasjement for å jobbe med både drifts- og utviklingsoppgaver
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har:

 • kunnskap om fakultetets fagfelt
 • erfaring fra forskningsadministrativt arbeid
 • benyttet felles studentsystem (FS)
 • evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og ha fokus på resultater
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr deg

 • en selvstendig og utfordrende stilling i et inspirerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • muligheter for faglig utvikling
 • dyktige kolleger som også er opptatt av et godt sosialt miljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, i lønnsspennet kr 480 900 - 516 000 (for 100% stilling). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes,

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef Ken Henry Hyttemoen, telefon 97 72 58 92.

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen” Logg inn og send søknaden”.

Søknadsfrist: 04.05.2017     

Ref: 17/03104

Logg inn og send søknaden

Søknadsfrist: 04.05.2017
Web: www.hioa.no

Kontakt: Ken Henry Hyttemoen (Seksjonssjef)
Telefon: 97 72 58 92