Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) - Høgskolelektor/lærer innen histopatologi

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samarbeider aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Høgskolelektor/lærer innen histopatologi

Søknadsfrist: 30.4.17    

Institutt for naturvitenskapelige helsefag søker medarbeider til en midlertidig 20 % stilling ved bachelorstudiet i bioingeniørfag, med snarlig tiltredelse. Stillingen har en varighet på 4 år, med mulighet for forlengelse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer. Søkere som ønsker en kombinert stilling, bes presisere dette i søknaden.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å  

 • undervise og veilede studenter ved bachelorstudiet i histopatologi
 • planlegge og koordinere og utføre faglige og administrative oppgaver
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • oppgaver knyttet til utvikling av en videreutdanning/ masteremne i histopatologi kan også bli aktuelt 

Vi søker deg som har

 • autorisasjon som bioingeniør
 • nyere praksiserfaring fra histopatologilaboratorium, minimum 4 år
 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • gode språklige ferdigheter både i norsk og engelsk

Du bør ha

 • master/videreutdanning innen fagområde histopatologi
 • kjennskap /erfaring med immunhistokjemi, molekylærpatologi og in situ hybridisering vektlegges

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som har

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • stor arbeidskapasitet
 • god formidlingsevne både muntlig og skriftlig

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig videreutvikling
 • en arbeidsplass i utvikling 
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Toril Tefre, tlf 67 23 62 76, epost: tefre@hioa.no
 • Høgskolelærer Kirsten Margrete Østby, tlf 67 23 63 22, epost: ostbye@hioa.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt:

 • Rådgiver Camilla Næss. Tlf 67236398, epost: nass@hioa.no

 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1008 høgskolelektor kr 435 500 – 577 400 eller 1007 høgskolelærer kr 396 800 – 516 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 30.4.17     

Ref: 17/00761

Logg inn og søk stillingen

Søknadsfrist: 30.04.2017
Web: www.hioa.no

Kontakt: Toril Tefre (Studieleder)
Telefon: 67 23 62 76
E-post: tefre@hioa.no

Kontakt 2: Kirsten Margrete Østby (Høgskolelærer)
Telefon: 67 23 63 22
E-post: ostbye@hioa.no