Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) - Høgskolelektor innen samfunnsernæring

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samarbeider aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsefag og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Høgskolelektor innen samfunnsernæring

Søknadsfrist: 8.6.17  

Ved Fakultet for helsefagInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en midlertidig stilling (50%) i et år, med mulighet til forlengelse, knyttet til bachelorutdanningen i samfunnsernæring.

Stillingen er ledig fra 1.8.2017 og arbeidssted vil være campus Kjeller.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være   

 • planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning av studenter og kandidater på bachelor nivå innen matvarekunnskap og matlaging
 • veilede og sensurere bachelor- og masteroppgaver
 • utvikle demonstrasjonsvideoer for bruk i undervisning

Vi søker deg som har 

 • mastergrad innen ernæring
 • tidligere erfaring med undervisning i matlaging
 • erfaring med undervisning, veiledning og vurdering ved høgskole eller universitet
 • evne til å utrykke deg på et skandinavisk språk, både skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig

Det er en fordel at du har

 • erfaring med, og interesse for, studentaktive læringsformer

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som har

 • svært gode formidlingsevner
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt god systemforståelse
 • evne til å se nye løsninger og forbedringsområder
 • evne til å ta initiativ, være strukturert og å arbeide selvstendig

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • mulighet for faglig utvikling i et kreativt og spennende fag- og forskingsmiljø
 • en spennende fremtidsrettet arbeidsplass i en stor organisasjon
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • godevelferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Asgeir Brevik, tlf.: 67 23 65 20, epost: Brevik@hioa.no

For spørsmål av administrativ karakter, kan du kontakte:

 • Seniorrådgiver Liza Sandell, tlf.: 67 23 60 69, epost: Sandell@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1008 høgskolelektor, med lønn kr. 435 500-577 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen” nederst på siden.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Liza.Sandell@hioa.no

Søknadsfrist: 8.6.17  

Ref: 17/03579

Logg inn og søk stillingen

Søknadsfrist: 08.06.2017
Web: www.hioa.no

Kontakt: Asgeir Brevik (Studieleder)
Telefon: 67 23 65 20
E-post: Brevik@hioa.no

Kontakt 2: Liza Sandell (Seniorrådgiver)
Telefon: 67 23 60 69
E-post: Sandell@hioa.no