Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) - Førsteamanuensis/førstelektor - radiograf

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samarbeider aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Førsteamanuensis/førstelektor - radiograf

Søknadsfrist: 8.6.17 

Fakultet for helsefagInstitutt for naturvitenskapelige helsefag har ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor ved radiografutdanningen. Stillingen er ledig fra 01.08.2017.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse kan det bli aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor for en periode på tre år. Ved oppnådd kvalifisering innen tre år vil den tilsatte få tilbud om fast stilling.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet, og Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og veilede, hovedsakelig på bachelorutdanningen, men undervisning i relevante masteremner kan også bli aktuelt 
 • planlegge og koordinere faglige og administrative oppgaver 
 • bidra til utvikling av instituttets fagområder der relevans for yrkeslivet og fremtidsperspektivet ivaretas
 • bidra til fagutvikling og utvikling av ferdighetstreninger internt på høgskolen innen flere emner, med et helhetlig programperspektiv
 • forskning og forskningsformidling

Vi søker deg som har

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå
 • autorisert radiograf/godkjenning som radiograf i et europeisk land
 • relevant arbeidserfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel om du har

 • utdanning innen diagnostisk radiografi
 • pedagogisk utdanning og erfaring
 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • relevant erfaring fra klinisk praksis forskningserfaring og publiseringsaktivitet innen utdanningens fagområder
 • erfaring fra å initiere og lede eksternfinansierte forsknings- og utviklingsprosjekter

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor og høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-og forskerstillinger.

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er initiativrik og fleksibel
 • har evne til å arbeide selvstendig evne til å motivere og inspirere

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsgrupper med internasjonale nettverk
 • muligheter for å påvirke og være med på å utvikle radiografutdanningen og forskningsmiljøene på en høgskole på vei mot universitet
 • gode velferdsordninger og gunstige låne- og pensjonsbetingelse i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor lønn kr 516 000-648 100 pr år, eller 1008 høgskolelektor lønn kr. 435 500-577 400 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt rådgiver Liza Sandell på epost: liza.sandell@hioa.no.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder Trude Myhrer, tlf. 67 23 66 41/ 958 33 346, epost: trude.myhrer@hioa.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt:

 • Rådgiver Liza Sandell, tlf. 67 23 60 69, epost: liza.sandell@hioa.no

Ref.nr: 17/03565

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 08.06.2017
Web: www.hioa.no

Kontakt: Trude Myhrer (Studieleder)
Telefon: 67 23 66 41/ 958 33 346
E-post: trude.myhrer@hioa.no

Kontakt 2: Liza Sandell (Rådgiver)
Telefon: 67 23 60 69
E-post: liza.sandell@hioa.no