Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) - Førsteamanuensis/ førstelektor – anestesisykepleie

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 20 000 studenter og over 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. HiOA er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsefag og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Førsteamanuensis/ førstelektor – anestesisykepleie

Søknadsfrist: 31.10.17

Ved Fakultet for helsefagInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis /førstelektor for tiden tilknyttet videreutdanning- og master i anestesisykepleie. Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen vil kunne påregnes. Stillingen er ledig fra 1.1.18.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det åpnes for å ansette i midlertidig stilling som høgskolelektor med krav om kvalifisering innen tre år.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiene
 • undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten)
 • utvikle og sensurere eksamen
 • veilede på masteroppgaver
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning, fortrinnsvis med ph.d.-grad
 • utdanning i anestesifaget, fortrinnsvis anestesisykepleier
 • relevant klinisk erfaring

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • god muntlig og skriftlig fremstillings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse som hhv førsteamanuensis og førstelektor fremgår av  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • har evne til å motivere og inspirere
 • finner gode løsninger og har gode samarbeidsevner
 • har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å arbeide selvstendig

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt camilla.nass@hioa.no

Vi kan tilby deg

 • mulighet for å delta i videreutviklingen av anestesiutdanningen i et entusiastisk og inspirerende utdannings- og forskningsmiljø
 • mulighet for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode velferdsordninger og gunstige låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Anders Kildal, tlf 67 23 53 93 epost: anders.kildal@hioa.no

 For spørsmål av administrativ karakter, kan du kontakte:

 • Rådgiver Camilla Næss, tlf 67236398, epost: camilla.nass@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor lønn kr 516 000-648 100 pr år, eller 1008 høgskolelektor lønn kr. 435 500-577 400 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 31.10.17

Ref: 17/06798

Logg inn og søk stillingen

Søknadsfrist: 31.10.2017
Web: www.hioa.no

Kontakt: Anders Kildal (Studieleder)
Telefon: 67 23 53 93
E-post: anders.kildal@hioa.no

Kontakt 2: Camilla Næss (Rådgiver)
Telefon: 67236398
E-post: camilla.nass@hioa.no