Høgskolen i Østfold - Førsteamanuensis / førstelektor i kroppsøving

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden; tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling, med en solid posisjon i offentlig virksomhet og privat næringsliv. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, knyttet til aktuell forskningsbasert kunnskap.

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden og har over 110 ansatte og ca. 1700 studenter. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole. Vi tilbyr følgende masterstudier: barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, spesialpedagogikk, mangfold og inkludering, norsk i skolen, samt grunnskolelæreutdanning 1-7 og 5-10.

Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.

Førsteamanuensis / førstelektor i kroppsøving

Søknadsfrist 27. september 2017

Ved Avdeling for lærerutdanning er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøving fra januar 2018. Vi søker etter deg med relevant høyere utdanning innen fagområdet kroppsøving, idrett eller fysisk aktivitet. Du har gjerne utdanning eller erfaring relevant for grunnskole, videregående skole eller barnehage. I tillegg har du ha et ønske om å utvikle deg innenfor det didaktiske forskningsfeltet.

Stillingen knyttes hovedsakelig opp mot grunnskolelærerutdanningene, men det kan også være aktuelt å bidra innenfor andre studier, i tillegg til oppdrag innen etter- og videreutdanning.

Arbeidsområder og oppgaver

 • undervisning, veiledning, vurdering og koordinering i studieprogram
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører
 • profesjonsrettet tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid
 • videreutvikling av didaktisk forskning innen fagfeltet
 • tilrettelegging for undervisningskvalitet på alle nivå
 • begynneropplæring i grunnskolelærerutdanningen
 • arbeid med det tverrfaglige kunnskapsområdet natur, helse og bevegelse

Den som ansettes vil også være sentral i arbeidet med å vurdere og å videreutvikle studietilbudet. Det forventes at den som blir ansatt vil initiere og følge opp søknader om eksterne forskningsmidler.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad, eller dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid på tilsvarende nivå, innen fagområdene kroppsøving, idrett, fysisk aktivitet eller lignende
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegges

 • kompetanseområder som helse og bevegelse og/eller begynneropplæring
 • forskningsarbeid med vekt på kroppsøvingsdidaktikk rettet mot grunnskolen
 • undervisningserfaring fra høgskole eller universitet
 • utdanning/erfaring relevant for barnehage eller skole
 • didaktisk kompetanse relevant for barnehage og grunnskole
 • interkulturell kompetanse
 • erfaring med bruk av digitale læringsverktøy
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Egenskaper som ønskes

 • god evne til å motivere og legge til rette for studenters læringsarbeid 
 • god evne til samarbeid, formidling og tverrfaglig nytenkning 

Personlige egnethet har stor betydning for vurdering av søkerne.

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Dersom høgskolens ansettelsesmyndighet ikke kan ansette kvalifisert søker i stilling som førsteamanuensis/ førstelektor, kan det bli aktuelt å tilby midlertidig ansettelse som høgskolelektor med krav om kvalifisering til førstestilling innen to år. Det forutsettes da at den som ansettes er i sluttfasen av sin doktorgradsavhandling, eventuelt kan dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer samme nivå.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis eller 1198 førstelektor mellom 490 900- 722 400 kr, eller som høgskolelektor i 1008 høgskolelektor mellom 416 600 - 638 700 kr. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Du får også:

 • et engasjert og faglig miljø i utvikling
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no 

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer alle kandidater som er kvalifisert til stillingen om å søke jobb hos oss, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

Innsending av søknad og publikasjoner

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk eller engelsk språk.

I søknaden må det fremgå hva som motiverer deg til å søke stillingen, din fordypning i faget og ditt FoU-arbeid innen fagområdet. I tillegg skal du legge ved:

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentlighetsloven § 25.

Vi vil gjerne ha deg med på laget. Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn din søknad.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 27.09.2017
Web: www.hiof.no

Kontakt: Arne Skaug (Seksjonsleder)
Telefon: 911 69 495 / 69 60 81 73
E-post: arne.skaug@hiof.no

Kontakt 2: Jarl Hagen (Studieleder)
Telefon: 99 51 09 58 / 69 60 84 20
E-post: jarl.hagen@hiof.no