Høgskolen i Østfold - Åremålsstilling som dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Åremålsstilling som dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi

Høgskolen i Østfold står overfor spennende og krevende utfordringer innen studieutvikling, utvikling av undervisnings- og evalueringsformer og styrking av høgskolens forskningsaktivitet. I tillegg spiller utdanningspolitiske utfordringer i sammenheng med livslang læring og internasjonalisering en viktig rolle. Høgskolen er en utdannings- og forskningsinstitusjon med en tydelig regional forankring, og med en ambisjon om å bli mer synlig nasjonalt og internasjonalt.

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert ved studiested Halden, og har ca. 500 studenter og 25 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor-, master- og årsstudier innen digitale medier, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. 

Ved Avdeling for informasjonsteknologi er det fra 1. august 2017 ledig åremålsstilling som dekan. Dekan ansettes for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to åremålsperioder etter ny utlysning av stillingen. 

Arbeidsområder

Dekan rapporterer til rektor og høgskoledirektør og inngår i høgskolens ledergruppe som er ledet av rektor. Ledergruppen skal være med å utvikle høgskolens virksomhet.

Dekan skal lede den samlede virksomheten ved avdelingen, og skal bidra til å gjennomføre målsettinger og prioriteringer i tråd med høgskolestyrets vedtak.

Det stilles store krav til faglig ledelse i forbindelse med videreutvikling av undervisnings- og evalueringsformer, avdelingens FoU-aktiviteter og av samarbeid på tvers av fag- og avdelingsgrenser.

Det forventes at dekanen representerer og posisjonerer avdelingen og høgskolen, og i tillegg fremmer internt og eksternt samarbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • høy vitenskapelig kompetanse innen ett eller flere av avdelingens sentrale fagområder
 • ledererfaring fra tilsvarende virksomhet, med dokumenterte resultater
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • god kompetanse i bruk av IKT

I tillegg legger vi vekt på din

 • evne til å lede, motivere og inspirere medarbeiderne og å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • evne til strategisk tenkning, med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet
 • innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring fra budsjett- og planarbeidhandlekraft og gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som dekan - kode 1474, for tiden kr 702 500 - 907 900. 
 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no.

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer alle kandidater som er kvalifisert til stillingen om å søke jobb hos oss, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

Innsending av søknad og annen dokumentasjon

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk eller engelsk språk. Vi ber deg om å legge ved:

 • CV
 • attester og vitnemål

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Vi vil gjerne ha deg med på laget. Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søknadsfrist: 15.02.2017
Web: www.hiof.no

Kontakt: HR-direktør Gaute Storås
Telefon: +47 400 53 982
E-post: gaute.storas@hiof.no