Havforskningsinstituttet (IMR) - Postdoktor innen kvantitativ økologi hos mesopelagiske organismer

Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 750 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet

eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Postdoktor innen kvantitativ økologi hos mesopelagiske organismer

Søknadsfrist: 5. november, 2017

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en 4-årig stilling som postdoktor tilknyttet Forskningsgruppe Plankton, med arbeidssted Bergen. Det er økt nasjonal og internasjonal interesse for utnyttelse av mesopelagiske ressurser.

Forskningsgruppe Plankton ønsker derfor å utvide sin kompetanse innen kvantitativ økologi med hovedvekt på mengdemåling av mesopelagisk plankton og mikronekton.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en person med doktorgrad i marinbiologi eller fysikk, helst med spesialisering i akustikk. Personer med doktorgrad i biologi og interesse og erfaring innen undervannsakustikk, eller personer med doktorgrad i fysikk og interesse og erfaring innen marinbiologi, vil prioriteres. Kompetanse innen mesopelagisk taksonomi er også en fordel. Erfaring fra lengre tokt med forskningsfartøy og kjennskap til ulike innsamlingsteknikker for plankton og mikronekton vektlegges.

Noen tokt av 2-4 ukers varighet med Havforskningsinstituttets forskningsfartøy må påregnes hvert år. Kandidaten må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig og målrettet i et tverrfaglig miljø. Kandidaten må beherske norsk og engelsk (skriftlig og muntlig). Norskopplæring er tilgjengelig for internasjonale kandidater.

Ytterligere informasjon

Vi tilbyr et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø i et nasjonalt institutt med internasjonale kontakter. Vi har fleksibel arbeidstid samt gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stillingen som 1352 postdoktor lønnes etter Statens regulativ.  Fra bruttolønnen trekkes et 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

For mere informasjon, se vår hjemme-side http://www.imr.no/forskning/faggrupper/plankton/nb-no,

Eller ta kontakt med forskningsgruppeleder Kjell Gundersen via email (kjell.gundersen@imr.no), eller på tlf. (mobil 4042 8173)

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 05.11.2017
Web: www.imr.no

Kontakt: Kjell Gundersen (Forskningsgruppeleder)
Telefon: 4042 8173
E-post: kjell.gundersen@imr.no