Havforskningsinstituttet (IMR) - Avdelingsingeniør i Dyreplankton Taksonomi (Flødevigen, Arendal)

Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 800 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet

eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Avdelingsingeniør i Dyreplankton Taksonomi (Flødevigen, Arendal)

Søknadsfrist: 5. januar, 2018

Om stillingen:

Ved Havforskningsinstituttet, avdeling Flødevigen, er det ledig en faste stilling som 1085 Avdelingsingeniør, tilknyttet Forskningsgruppe Plankton.

Kvalifikasjoner:

Arbeidsoppgaver vil omfatte innsamling og analyser av dyreplankton (taksonomi, biomasse, o.a.), og er knyttet til kystovervåkingen ved Havforskningsinstituttet sin avdeling i Flødevigen. Stillingen omfatter også arbeid med klassifisering og identifisering av plankton med automatiserte metoder i felt og laboratoriearbeid med mikroskop/lupe. Flere tokt av 2-4 ukers varighet og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen, i inn og utland, må påregnes.

Til stillingen ønsker vi en person med relevant utdanning fra universitet eller høyskole (marinbiologi/evertebrat systematikk). Lengre tids arbeidserfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for utdanningskravet.

Kandidaten må ha gode kunnskaper i dyreplankton-taksonomi, enten med spesialisering i identifisering av microzooplankton, erfaring fra mesozooplankton taksonomi, eller identifisering av fiskeegg og fiskelarver, og generell erfaring fra planktonanalyser i laboratorium.

Erfaring fra lengre tokt med forskningsfartøy og kjennskap til ulike innsamlingsteknikker for plankton vektlegges, samt erfaring i bruk av databaser. Kandidaten må beherske norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Norsk kunnskap er ikke et krav ved ansettelse, men obligatorisk norskopplæring vil bli gjort tilgjengelig for internasjonale kandidater.

Ytterligere informasjon:

Vi tilbyr et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø i et nasjonalt institutt med internasjonale kontakter. Vi har fleksibel arbeidstid samt gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stillingen som 1085 Avdelingsingeniør lønnes etter Statens regulativ, der bruttolønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse. 

For mere informasjon, se vår hjemme-side http://www.imr.no/forskning/faggrupper/plankton/nb-no

Eller ta kontakt med forskningsgruppeleder Kjell Gundersen via e-mail (kjell.gundersen@imr.no), eller på tlf. (mobil 4042 8173)

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 05.01.2018
Web: www.imr.no

Kontakt: Kjell Gundersen (Forskningsgruppeleder)
Telefon: 4042 8173
E-post: kjell.gundersen@imr.no