Handelshøyskolen BI - Rådgiver Facility

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Rådgiver Facility

Søknadsfrist:08.10.2017

Sommeren 2018 flytter Handelshøyskolen BI - Campus Trondheim inn i nytt bygg på Brattørkaia 16 i Trondheim. Man har i den forbindelse en langsiktig leieavtale for disse 8344 kvadratmeterne, og det legges opp til at BI skal gjøre store egne investeringer i bygget. Det nye bygget vil være et avansert miljøbygg, og brukeren skal oppleve en høy standard når det gjelder fasiliteter og servicetjenester. For å oppnå dette, samt å ivareta vedlikeholdsforpliktelser, må man ha fokus på og kunnskap om Facility Management. I den forbindelse har Handelshøyskolen BI - Campus Trondheim ledig en fast 100 % stilling som Rådgiver Facility.

Hovedoppgaver:

 • Ivareta det overordnede ansvar og oppfølging av BIs fasiliteter ved campus Trondheim, herunder budsjettering, økonomi, arealer, kontrakter, standarder samt planlegging og dokumentasjon.
 • Ansvarlig for oppfølging av leiekontrakten og de forpliktelser BI har i forbindelse med denne.
 • Ansvarlig for etablering og oppfølging av internkontroll, lover og regler, brann og beredskap, samt miljø og klimaarbeid ved campus Trondheim.
 • Ansvarlig for serviceavtaler, herunder blant annet kantine- og renholdskontrakt. Gårdeier har hovedansvar for teknisk drift, men kandidater må ha teknisk forståelse slik at man kan styre systemer knyttet til bl.a. adgangskontroll, ITV, lys og luft.
 • Vedkommende vil også være teknisk ansvarlig ved større arrangementer på huset og ha den daglige kontakten med servicemedarbeidere som har sitt daglige virke her.
 • Ansvarlig for at campus Trondheim fremstår moderne og presentabel, med gode fasiliteter for studenter og ansatte.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå.
 • Relevant erfaring fra Facility Management.
 • God kontraktsforståelse og økonomisk innsikt.
 • Gode organisatoriske evner.
 • God relasjonsskaper.

Stillingen vil rapportere til studiesjef ved campus Trondheim, Tore Resell. Stillingen vil samtidig ha en sterk faglig tilknytning til avdelingen Facility som har konsernansvar for BIs fasiliteter.

SEND SØKNAD 

Søknadsfrist: 08.10.2017
Web: www.bi.no

Kontakt: Tore Resell (Studiesjef campus Trondheim)
Telefon: +47 982 51 761

Kontakt 2: Wenche Dahl (Direktør Facility)
Telefon: +47 464 10 291