Handelshøyskolen BI - HOVEDARKITEKT CRM OG BUSINESS INTELLIGENCE/ANALYTICS

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

HOVEDARKITEKT CRM OG BUSINESS INTELLIGENCE/ANALYTICS

SØKNADSFRIST: 28.01.2018

Handelshøyskolen BI har høye ambisjoner for videreutvikling av forskning, utdanningsprogrammer, læringsprosesser og administrative tjenester. Vår strategi er å være blant Europas ledende handelshøyskoler. Endringstakten er høy.

Høyere utdanning er i oppstarten av en gjennomgripende digital transformasjon av virksomheten. Handelshøyskolen BI har over flere år utviklet digitale løsninger for mer effektive og kundevennlige prosesser. Viktige tjenester som salg, undervisning og eksamen skal ytterligere digitaliseres.

BI ønsker å være i front av utviklingen og vil i årene fremover ha spennende digitaliseringsprosjekter i porteføljen som vil sette preg på utdanningstilbudet i Norge. Som et ledd i dette har BI nylig igangsatt to større prosjekt i området Business Insights & Analytics og CRM.

Vi søker nå en erfaren Hovedarkitekt / Sjefsarkitekt som skal ha faglig ansvar for CRM og Business Intelligence / Analytics på BI. I tillegg til å ha ansvar for arkitekturen i de to overnevnte prosjektene vil hovedarkitekten også inngå i BIs team av hovedarkitekter / sjefsarkitekter som sammen skal sørge for en hensiktsmessig arkitektur på tvers av alle løsninger.

Arbeidsoppgavene spenner fra arkitekturansvar i prosjekt og rådgivning til forretningssiden til mentoring/coaching av løsnings- og systemarkitekter innenfor eget domene. Hovedarkitekten vil være involvert fra idéstadiet og hele veien frem til implementert løsning. BIs arkitektur består av en miks av COTS-løsninger og egenutviklede spesialløsninger. Vi har et internt utviklingsmiljø for deler av porteføljen, mens andre systemer er satt ut til tredjeparter. Vi ønsker å i størst mulig grad benytte standardløsninger fremfor å utvikle selv.

Vi ønsker oss en Hovedarkitekt / Sjefsarkitekt som har kombinasjonen av teknisk kunnskap, forretningsforståelse og erfaring med løsningsdesign og -arkitektur, gjerne fra komplekse organisasjoner med mange systemer. Vi søker deg som liker å jobbe i grenselandet mellom IT-arkitektur og løsningsarkitektur, der arbeidet ofte er prosjektbasert. Du vil få stor påvirkningskraft rundt løsningsdesign, teknologier og metoder.

Ansvarsområder

 • Teknologi- og løsningsrådgivning innenfor CRM / Business Intelligence / Analytics
 • Videreutvikle BIs arkitektur slik at denne er tilpasset fremtidige behov for en digitalisert virksomhet og i tråd med BIs øvrige arkitektur
 • Ledende arkitekturrolle i aktuelle digitaliseringsprosjekter, sikre leveranse av helthetlige løsninger / arkitekturleveranser
 • Sikre utarbeidelse av grunnlag for beslutninger innen teknologi samt drive beslutningsprosess for disse
 • Sikre løsninger som er drift- og vedlikeholdbare
 • Sikre god dialog med andre initiativer/prosjekter for å samkjøre arkitektur
 • Coache løsnings- og systemarkitekter innenfor eget domene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master innen informatikk eller tilsvarende kompetanse
 • Solid erfaring fra arbeide med IT-arkitektur innenfor CRM, Business Intelligence og Analytics
 • Erfaring med utvikling og implementering av CRM- og Business Intelligence-løsninger
 • Erfaring med bruk av skyløsninger
 • Erfaring med prosjektarbeid er en ønskelig
 • Strukturert arbeidsmetodikk, målrettet og høy arbeidskapasitet
 • Evne til å utfordre, forankre og kommunisere med de ulike interessentene
 • Evne til å samarbeide i team, samt motivere og inspirere andre
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Resultatorientert, ansvarsbevisst og kvalitetsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og et skandinavisk språk

BI har et hyggelig og faglig spennende in-house utviklingsmiljø bestående av hovedarkitekter / sjefsarkitekter, løsningsarkitekter, systemutviklere, databaseadministratorer og funksjonelle analytikere. Stillingen vil inngå i avdelingen Master Systems & Analytics som er et av BIs utvikler- og forvaltningsteam og rapporterer til avdelingsleder.

Vi har konkurransedyktige betingelser, og mange muligheter for personlig utvikling og læring.

Stillingen er plassert i stillingskategori V i BIs administrative stillingsstruktur og lønnes etter kvalifikasjoner. Arbeidsstedet vil være BI i Oslo (Nydalen) og det er ønskelig med en snarlig tiltredelse.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 28.01.2018
Web: www.bi.no

Kontakt: Elin Borrebæk (Digital direktør)
Telefon: +47 901 33 332

Kontakt 2: Marianne Schei (Avdelingssjef Master Systems & Analytics)
Telefon: +47 464 10 168