Framsenteret AS - Forskningskoordinator

Forskningskoordinator

Stillingen som forskningskoordinator ved Framsenteret AS er ledig og vi søker nå etter en kandidat som sammen med oss skal arbeide for å videreutvikle forskningssamarbeidet i Framsenteret.

Som et ledd i Regjeringens nordområdestrategi ble Framsenteret i 2010 etablert som et senter for forskning på klima og miljø i nordområdene.
Framsenteret består i dag av 20 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.. Framsenteret er under utvidelse og nye spennende fagmiljøer vil i løpet av 2018 etablere seg her.
Framsenteret skal bidra til å gjøre Norge til den beste forvalter av miljø-  natur- og kulturressursene i nordområdene. Senteret skal gi råd til forvaltning, næringsliv, publikum generelt og innspill til internasjonale politiske prosesser. Grunnlaget er forskning av høy kvalitet. Forskningen er organisert gjennom 6 programmer og får en årlig tildeling av midler fra Klima- og Miljødepartementet.

Framsenteret AS er sekretariat for senteret.Forskningsformidling, drift av infrastruktur, sentersamarbeid og forskningskoordinering er vår kjernevirksomhet. Sammen med forskningsinstitusjonene arbeider vi for å utvikle den forskningen som skjer i Framsenteret sine programmer slik at denne til enhver tid er relevant, at den er tverrfaglig integrert, koordinert og at denne skjer i et samarbeidende nasjonalt og internasjonalt fagmiljø av høy kvalitet

Kvalifikasjoner:

 • Universitetsutdanning på høyere nivå, primært PhD
 • Prosjektledererfaring, gjerne fra tverrfaglige prosjekter
 • Forskererfaring og god kunnskap om norsk og internasjonal forskning innenfor klima- og miljø
 • Erfaring i forskningsadministrativt arbeid er ønskelig
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Evne til å se nye muligheter og gripe disse
 • Evne til å få ulike personer og organisasjoner til å samarbeide
 • Utadvendt og god på kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe meget selvstendig, men også ha gode teamegenskaper

Som forskningskoordinator vil du i få arbeide med bl.a.:

 • At det faglige programmet til senteret blir komplett og helhetlig
 • Deltakelse i utarbeidelse av senterets faglige strategi
 • Utvikle Framsenteret sin rolle som viktig premissleverandør i samfunnsdebatten knyttet til temaene klima og miljø
 • Opprettholde og utvikle relevansen i forsk­ningen i Framsenteret gjennom å etablere nødvendige møteplasser med utdannings­institusjoner, forvaltning og næring
 • Utvikle Framsenteret som det ledende senter for fremragende forskning på klima- og miljøspørsmål i nordområdene ved å identifisere og etablere langsiktig samarbeid med relevante universitets-, høyskole- og forskningsmiljøer nasjo­nalt og internasjonalt, både innenfor forskning og forsker­utdanning.
 • Styrke finansiering av sterke fagmiljøer i senteret
 • Ta i bruk nye metoder og verktøy for å analysere og levere statistikk og indikatorer for å synliggjøre nytten og omfanget av vår forskning og forskerutdanning
 • Legge til rette for kursing/oppdatering av forskere og formidlere i senteret.

Som forskningskoordinator i Framsenteret vil du etablere et stort nettverk innen norsk og internasjonalt forskningsmiljø og arbeide med svært varierte og interessante arbeidsoppgaver. Driften av Framsenteret AS finansieres årlig av Klima- og Miljødepartementet.

Betingelser:

 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Etter- og videreutdanningsmuligheter

Spørsmål om stillingen rettes til direktør i Frode Kjersem (tlf. 41658780) eller styreleder i Framsenteret AS, Aase Tveito (tlf. 99235171)

Søknad vedlagt CV sendes innen 1 oktober 2017.

Søknadsfrist: 30.09.2017
Web: www.framsenteret.no

Kontakt: Direktør i Frode Kjersem