Forsvarets høgskole - Førsteamanuensis (3-årig vikariat)

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Førsteamanuensis (3-årig vikariat)

Bli kjent med Forsvaret

Ved Forsvarets høgskole (FHS)/Institutt for forsvarsstudier (IFS) er det ledig treårig vikariat som førsteamanuensis. Oppstart er 1. august eller etter nærmere avtale.
Stillingen er plassert ved IFS' Senter for norsk og europeisk sikkerhet (SNES). Forskning innenfor senterets fagområder. Den som tilsettes, vil ha forsvars- og sikkerhetspolitikk i nordområdene som ett av sine forskningsområder.Om IFS, vår organisasjon, virksomhet og strategi 2016-19, se forsvaret.no/ifs

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning ved Forsvarets høgskole
 • Formidling innenfor eget fagområde
 • Bidra til fellesaktiviteter ved IFS

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad (PhD) eller tilsvarende kompetanse i historie, statsvitenskap eller annen relevant samfunnsfaglig eller humanistisk disiplin
 • Relevant forskningsbakgrunn for forskningsfeltet
 • Gode kunnskaper i norsk (eller et annet skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • Meget gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Den tilsatte må være sikkerhetsmessig skikket og kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig ved behov

  Det er ønskelig med

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitets-/høyskolenivå
 • Erfaring fra utarbeiding av søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Relevante språkkunnskaper i fremmedspråk utover engelsk
 • Pedagogisk formalkompetanse

Utdanning

 • Høyskole/Universitet, Doktorgrad
 • Militære fag / Forsvaret

Språk

 • Engelsk

Egenskaper

 • Bidra til utvikling av IFS
 • Motivere studenter og kollegaer i deres arbeid
 • Formidle kompliserte tema for studenter, profesjonelle aktører og allmennheten
 • Vise fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i en organisasjon i endring
 • Bidra til et godt og konstruktivt arbeidsmiljø

  Vurderingsgrunnlag

 • Generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

  Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på søkernes samlede kompetanse og erfaring, særlig:

 • Relevant vitenskapelig produksjon av høy kvalitet
 • Undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen i avdelingen
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

  Annet

 • Om det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, vil det være aktuelt å tilsette i stilling som høgskolelektor kode 1008. Øvrige krav til stillingen må være oppfylt.
 • Det vil bli oppnevnt en sakkyndig komité for å vurdere søkernes kompetanse.
 • Intervju og prøveforelesning må påregnes.
 • Forsvaret er en organisasjon i stadig omstilling, så endringer i stillingen kan påregnes.
 • Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk:
  CV
  Kopier av attester og vitnemål
  Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter med kommentarer
  Et utvalg vitenskapelige arbeider (maksimum 5) som søkeren ønsker skal inngå i vurderingen
  I tillegg til selve søknaden skal det vedlegges et notat på maksimum 2 sider om et mulig forskningsprosjekt eller satsningsområde for egen forskning.
 • Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. Eventuelle publikasjoner som ikke er digitalisert og kan lastes opp i databasen, sendes i 4 eksemplarer til:
  FHS/Stab/HR
  Pb 1550 Sentrum
  0015 Oslo
 • For at søkerlistene skal bli komplette og korrekte, må alle felt i søknadsskjemaet fylles ut.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter for faglig utvikling og tilgang til vårt velrenommerte spesialbibliotek. Vi har fleksitidsordning, samt et svært godt tilbud om trening i arbeidstiden. FHS har et godt arbeidsmiljø og sentral beliggenhet.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førsteamanuensis kode 1011 i LR 24, (for tiden kr 532 400 - 686 900 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner
 • Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 22.06.2017
Web: www.forsvaret.no/ifs

Kontakt: Helge Danielsen, Førsteamanuensis
Telefon: 23 09 59 48