Forsvarets høgskole - Førsteamanuensis (3-årig vikariat)

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Førsteamanuensis (3-årig vikariat)

Bli kjent med Forsvaret

Ved Forsvarets høgskole (FHS)/Institutt for forsvarsstudier (IFS) er det ledig treårig vikariat som førsteamanuensis (kode 1011). Oppstart er 1. august eller etter nærmere avtale.
Stillingen er en vitenskapelig stilling med tilhørende undervisningsplikt. Stillingen er plassert ved IFS' Senter for asiatiske sikkerhetsstudier. Senterets forskningstemaer er knyttet til bl.a. militær utvikling i Asia, asiatisk energisikkerhet, asiatisk sjømakt og geopolitiske utviklingstrekk.

Om IFS, vår organisasjon, virksomhet og strategi 2016-19, se forsvaret.no/ifs

Arbeidsoppgaver

 • Forskning innenfor senterets fagområder, fortrinnsvis med vekt på utviklingen knyttet til sjømakt i Øst-Asia
 • Formidling innenfor eget fagområde
 • Undervisning og veiledning ved Forsvarets høgskole
 • Bidrag til fellesaktiviteter ved IFS

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad (PhD) eller tilsvarende formalkompetanse i historie, statsvitenskap eller annen relevant samfunnsfaglig eller humanistisk disiplin
 • Forskningsbakgrunn som er relevant for stillingen
 • Meget gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Den tilsatte må være sikkerhetsmessig skikket og kunne sikkerhetsklareres for hemmelig ved behov

  Det er ønskelig med

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitets-/høyskolenivå
 • Pedagogisk formalkompetanse
 • Erfaring fra utarbeiding av søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Relevante språkkunnskaper utover engelsk

Utdanning

 • Historie
 • Høyskole/Universitet, Doktorgrad
 • Militære fag / Forsvaret
 • Statsvitenskap

Språk

 • Engelsk

Egenskaper

 • Bidra til utvikling av IFS
 • Motivere studenter og kollegaer i deres arbeid
 • Formidle kompliserte tema for studenter, profesjonelle aktører og allmennheten
 • Vise fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i en organisasjon i endring
 • Bidra til et godt og konstruktivt arbeidsmiljø

  Vurderingsgrunnlag

 • Generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

  Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på søkerens samlede kompetanse og erfaring, særlig:

 • Relevant vitenskapelig produksjon av høy kvalitet
 • Undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen i senteret
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

  Annet

 • Søkere som ikke behersker norsk, oppfordres til å lære seg skriftlig og muntlig norsk til administrativt bruk i løpet av vikarperioden
 • Kvalifiserte søkere vil bli faglig vurdert av en sakkyndig komité.
 • Aktuelle kandidater blir invitert til prøveforelesning og intervju.
 • Søkere som har levert doktoravhandling, men ikke disputert, anses kvalifisert for vurdering.
 • Forsvaret er en organisasjon i stadig omstilling, så endringer i stillingen kan påregnes.
 • Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk:
  CV
  Kopier av attester og vitnemål
  Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter med kommentarer.
  Et utvalg vitenskapelige arbeider (maksimum 5) som søkeren ønsker skal inngå i vurderingen.
  Legg også ved et kort (1-2 sider) refleksjonsnotat om et mulig forskningsprosjekt innenfor rammene som er angitt ovenfor.
 • Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. Eventuelle publikasjoner som ikke er digitalisert og kan lastes opp i databasen sendes i 4 eksemplarer til:
  FHS/Stab/HR
  Pb 1550 Sentrum
  0015 Oslo
 • For at søkerlistene skal bli komplette og korrekte, må alle felt i søknadsskjemaet fylles ut.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter for faglig utvikling og tilgang til vårt velrenommerte spesialbibliotek. Vi har fleksitidsordning, samt et svært godt tilbud om trening i arbeidstiden. FHS har et godt arbeidsmiljø og sentral beliggenhet.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førsteamanuensis kode 1011 i LR 24, (p.t. kr 532 400 - kr 684 600 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 22.06.2017
Web: www.forsvaret.no/ifs

Kontakt: Jo Inge Bekkevold, Senterleder
Telefon: 23 09 59 15, mobil 901 95 128