Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)  - Spennende forskerstillinger

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Spennende forskerstillinger

Forsker - maskinteknikk
Søknadsfrist: 2. april 2017

Forsker - toksikologi og miljøvern
Søknadsfrist: 2. april 2017

Forskere - autonomi for ubemannede systemer
Søknadsfrist: 2. april 2017

Søknadsfrist: 02.04.2017

Kontakt: www.ffi.no