Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)  - Forskere - sårbarhets- og skadevareanalyse

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Forskere - sårbarhets- og skadevareanalyse

Søknadsfrist: 21. mai 2017

  • Er du glad i å eksperimentere med teknologi og sikkerhet i programvare?
  • Er du interessert i hvordan moderne skadevare ser ut og analyseres?
  • Liker du å utforske eksisterende metoder, teknikker og verktøy, samt å utvikle nye?
  • Har du lyst til å fylle arbeidsdagen din med debuggere, kompilatorer og disassemblere?

Vi er et aktivt, kreativt og sosialt miljø, som analyserer skadevare, sårbarheter og trusler i dagens og morgendagens teknologi. FFI har arbeidet med slike problemstillinger i lengre tid, og har et solid forskningsmiljø for analyse av sikkerhet i programvare og skadevare.

Vi søker forskere innen sårbarhetsanalyse med interesse for ett eller flere av fagområdene:

  • Sikkerhetsmekanismer i programvare og operativsystemer
  • Sårbarhetsanalyse av programvare
  • Skadevareanalyse

I det daglige arbeidet benytter vi oss av teknikker fra fagfelt som reverse engineering, sårbarhetsanalyse av programvare, penetrasjonstesting og skadevareanalyse. Interesse for og/eller erfaring fra ett eller flere av disse fagfeltene teller positivt. 

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå innen informatikk, matematikk, kybernetikk eller annet relevant fagområde.

Vi ser etter deg som er faglig nysgjerrig og motivert til å sette deg inn i nye områder, du er analytisk og løsningsorientert, og liker praktiske utfordringer.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, og samtidig kunne arbeide selvstendig og ta initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. For denne stillingen er det nødvendig å ha kun norsk statsborgerskap.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert

Vi kan tilby utfordrende og morsomme oppgaver i et tverrfaglig miljø. Det er meget gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.
Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Ronny Windvik, tlf. 63 80 72 96 eller 926 17 348, eller
  • Forsker Trond Arne Sørby tlf. 63 80 73 32

Søknad merket ref. nr. 2017/01032, med vedlagte kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 21. mai 2017.

Send søknad

Søknadsfrist: 21.05.2017
Web: www.ffi.no

Kontakt: Ronny Windvik (Forskningsleder)
Telefon: 63 80 72 96 / 926 17 348

Kontakt 2: Trond Arne Sørby (Forsker)
Telefon: 63 80 73 32