Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)  - Forsker - miljøledelse

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Forsker - miljøledelse

FFI er ansvarlig for å videreutvikle og vedlikeholde forsvarssektorens rapporterings- og informasjonssystem for miljøledelse, miljødatabasen (MDB). Med bakgrunn i analyser av miljørelatert informasjon samlet i MDB fremmer vi forslag til tiltak som gir stor miljøgevinst uten at dette kommer i unødvendig konflikt med andre hensyn.
Vi søker nå en forsker i fast stilling til en prosjektgruppe som arbeider med forsvarssektorens miljøutfordringer. Oppgavene knyttet til denne stillingen vil omhandle effekter på ytre miljø fra sektorens ressursforbruk.

Oppgaver som vil inngå i arbeidet er:

  • Analyse av miljødata og sammenstilling av statistikk til bruk i energi- og miljøeffektivitetsvurderinger, samt tiltaksanalyser
  • Utvikle materiellspesifikke beregningsmodeller for å tallfeste forsvarssektorens miljøpåvirkninger
  • Utarbeide forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap til Forsvarsdepartementet.
  • Utarbeide miljøredegjørelser
  • Videreutvikle MDB ved bruk av databaseplattformen Teams SR, samt sektorens nettbaserte databank for publisering av miljøstatistikk     
  • Undervisning av Forsvarets personell

Nødvendige kvalifikasjoner er naturvitenskaplig utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå, eller tilsvarende, innen industriell økologi eller relaterte miljøfag. Det er en fordel med kunnskap om statistiske metoder.

Vi søker en forsker som kan tenke helhetlig og strategisk, har relevant utdanning og er interessert i miljøfaglige problemstillinger. Du må kunne utøve og gjennomføre forskning av høy kvalitet og kunne formidle oppnådde resultater til oppdragsgiveren på en forståelig måte.

Det er en fordel om du har kjennskap til norsk og europeisk miljøvernpolitikk og forvaltning.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og må kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Øyvind Voie, tlf. 63 80 78 28 eller 920 56 629.

Søknad merket referansenummer 2017/01123 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes til www.ffi.no innen 5. juni 2017.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 05.06.2017
Web: www.ffi.no

Kontakt: Øyvind Voie
Telefon: +47 63 80 78 28 mob: +47 920 56 629