Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) - Forsker - kjemi

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Forsker - kjemi

Søknadsfrist: 03. september 2017

FFI utvikler ny teknologi i nært samarbeid med forsvarsindustrien, forskningsinstitusjoner og universiteter. Dette gjelder blant annet utvikling av energetiske komposisjoner for rakettmotorer, høyeksplosiver for forsvarssystemer, aluminotermiske reaksjonsblandinger for bruk i olje- og gassindustrien og varmebestandige materialer for missilkomponenter og romfart.

Arbeidet er tverrfaglig og spenner over et stort fagområde, fra teoretiske beregninger til syntese, blanding, karakterisering og uttesting av nye forbindelser, komposisjoner og materialer.

Vi søker nå forsker(e) med kjemibakgrunn, som skal gjøre forsknings- og utviklingsarbeid innen energetiske materialer og materialteknologi. 

Oppgaver og områder som kan inngå i arbeidet er:

  • utvikling, framstilling og karakterisering av energetiske komposisjoner.
  • framstilling og utprøving av aluminotermiske reaksjonsblandinger.
  • framstilling og utprøving av organiske eller uorganiske materialer for bruk under svært krevende forhold med hensyn på trykk og temperatur.
  • syntese og karakterisering av energetiske materialer eller tilsatsstoffer for eksplosiv- og kruttkomposisjoner.
  • bruk og vedlikehold av apparatur innen blant annet reologi, termisk analyse og spektroskopi.
  • utarbeiding av faglige publikasjoner og foredrag for internasjonale møter og konferanser.
  • faglig rådgivning til myndighetsorganer ved behov.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning fra universitet/høyskole på master-/doktorgradsnivå innen organisk/uorganisk kjemi og/eller materialteknologi. Erfaring fra arbeid med energetiske materialer, polymerkjemi eller organisk/uorganisk syntesearbeid er en fordel, men ingen nødvendighet.

Vi søker deg som har en genuin interesse for forsknings- og utviklingsarbeid med praktiske applikasjoner. Du må ha gode akademiske resultater, være i stand til å arbeide praktisk, og kunne kommunisere godt med personer fra industri, universiteter, forskningsinstitutter og myndigheter. Vi legger vekt på tverrfaglig tilnærming og personlig egnethet. Du må ha gode samarbeidsegenskaper, samtidig som du er selvstendig og har evne til å drive forskning og utviklingsarbeid på eget initiativ.

Vi krever god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø, med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsoppgavene får du ved å henvende deg til forskningsleder Ivar Sollien, tlf. 63 80 75 23 eller 970 66 352.  

Søknad merket referansenummer 2017/01575 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 3. september 2017.

Send søknad

Søknadsfrist: 03.09.2017
Web: www.ffi.no

Kontakt: Ivar Sollien (Forskningsleder)
Telefon: 63 80 75 23 / 970 66 352