Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) - Administrativ lederstøtte

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Administrativ lederstøtte

Søknadsfrist: 21. mai 2017 

Ved FFIs Avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet er det ledig stilling administrativ støtte  for avdelingssjef og avdelingsledelsen.

Den rette kandidaten bistår avdelingssjefen i den daglige driften av avdelingen gjennom å bidra med effektivitet, samarbeid, høyt servicenivå, teamarbeid og god kvalitet i arbeidet og oppgavene som ligger til stillingen. I tillegg til sekretær- og koordineringsoppgaver internt, vil du også bidra med koordineringsoppgaver mellom avdelingssjefen og eksterne kontakter. Dine oppgaver vil bli varierte og utfordrende, og du vil ha oppgaver knyttet til å støtte drift av avdelingen, støtte avdelingsledelsen, og være avdelingens koordinator.

Den rette kandidaten har utmerkede norsk- og engelskkunnskaper og meget god formuleringsevne skriftlig og muntlig. Du bør ha kunnskap om formidling, markedsføring, innovasjonsutvikling, ha innsikt i offentlig forvaltning og privat virksomhet, og være interessert i kunnskapsutvikling gjennom forskning.

Som person er du lojal med høy integritet, initiativrik med gjennomføringsevne, løsnings- og praktisk orientert, grundig og strukturert, selvstendig og effektiv samtidig som du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du må ha gode relasjonsbyggende egenskaper og godt humør, og bør ha erfaring fra tilsvarende stilling.

Du bør ha utdanning innen naturvitenskap eller samfunnsvitenskap på bachelor-/masternivå, eller tilsvarende. Gode resultater, annen utdanning og relevant arbeidserfaring må dokumenteres.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.  

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til avdelingssjef Janet Martha Blatny, tlf. 63 80 78 27 eller 416 15 740.

Søknad merket referansenummer 2017/01031, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 21. mai 2017.

Send søknad

Søknadsfrist: 21.05.2017
Web: www.ffi.no

Kontakt: Janet Martha Blatny (Avdelingssjef)
Telefon: 63 80 78 27 / 416 15 740