Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)  - 4 forskerstillinger

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

4 forskerstillinger

Forskere – mobilsikkerhet og sårbarhetsanalyse
Søknadsfrist: 25.02.2018

Forsker ‒ kommunikasjonsteknologi
Søknadsfrist: 04.03.2018

Forsker – strategisk kommunikasjon
Søknadsfrist: 9. februar 2018

Forsker – laserteknologi og elektrooptikk
Søknadsfrist: 04.03.2018

Søknadsfrist: 25.02.2018

Kontakt: www,ffi.no