Forskningsrådet - Avdelingsdirektør for klima og polar

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Avdelingsdirektør for klima og polar

Søknadsfrist 21.08.2017

Har du lyst til å lede vår avdeling som har ansvar for klima- og polarforskning? 

Avdeling for klima og polar har ansvaret for å styrke og samordne Forskningsrådets innsats innenfor polarforsking og klimarelevant forsking.  Det inkluderer forsking rettet mot økt kunnskap om klimasystemet, effekter av klimaendringer på natur og samfunn og tilpasning til disse endringene, kunnskap for utvikling av nasjonal og internasjonal klimapolitikk og tiltak for utslippsreduksjoner.  

Ansvaret for å videreutvikle og koordinere polarforskingen ligger også i avdelingen. Her står ansvaret for Svalbard som forskingsplattform sentralt. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med styresmakter og forskingsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Strategiske, rådgivende og finansierende oppgaver knyttet til feltet er forankret i avdelingen.

Avdelingen har blant annet ansvar for Stort program for klima (KLIMAFORSK), Polarforskningsprogrammet (POLARPROG), Svalbard Science Forum (SSF), JPI Klima og delprogrammet Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer Horisont 2020.

Avdelingen består av 19 medarbeidere og inngår som en av fem avdelinger i Divisjon for energi, ressurser og miljø. Avdelingsdirektøren rapporterer til divisjonsdirektør og er medlem av hans ledergruppe.

Hovedarbeidsoppgaver for avdelingsdirektøren er

 • strategiutvikling for fagområdet
 • ledelse og videreutvikling av satsingene i avdelingen
 • kontakt og nettverksbygging mot forskningsmiljøer, relevante departementer, myndighetsorganer og næringsliv
 • videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid innenfor avdelingens ansvarsområde
 • bidra til effektive arbeidsprosesser og samarbeid i divisjonen og på tvers i Forskningsrådet

 

Vi søker en avdelingsdirektør som har

 • høyere utdanning på minimum masternivå og god kjennskap til fagfeltene som inngår i avdelingens ansvarsområde
 • solid ledererfaring
 • forskningsadministrativ erfaring eller annen relevant administrativ erfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • gode kunnskaper om Forskningsrådet og interesse for forskningspolitiske spørsmål
 • analytiske og strategiske evner
 • evne til å inspirere og skape resultater gjennom engasjerte medarbeidere
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk, for å kunne representere Forskningsrådet i nasjonale og internasjonale fora

 

Vi tilbyr deg

 • en spennende lederstilling i et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • arbeidssted i våre moderne lokaler på Lysaker

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.  

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du divisjonsdirektør Fridtjof Fossum Unander på mobil +47 488 68 745 eller går inn på vår nettside www.forskningsradet.no.

Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

 

Elektronisk søknadsskjema må være utfylt og sendt innen søknadsfristen 21. august 2017.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 21.08.2017
Web: www.forskningsradet.no

Kontakt: Fridtjof Fossum Unander (Divisjonsdirektør)
Telefon: +47 488 68 745