De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) - De nasjonale forskningsetiske komiteer søker faglig koordinator

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og behandling av enkeltsaker.

De nasjonale forskningsetiske komiteer søker faglig koordinator

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og behandling av enkeltsaker.

De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) består av sju regionale komiteer med sekretariater, lokalisert i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. De regionale komiteene skal forhåndsgodkjenne all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, bruk av helseopplysninger eller biologisk materiale. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) er klageorgan for avgjørelser truffet i REK.

Vi søker en koordinator som skal ivareta faglige og administrative funksjoner begge veier mellom NEM og REK og mellom REK-ene.

Stillingen er underlagt direktør i FEK. Personen i stillingen vil arbeide nært med sekretariatsleder i NEM, REK-ene og det øvrige FEK-sekretariatet.

Arbeidsoppgaver:

Faglig koordinering

 • Legge til rette for at NEMs vedtak og uttalelser implementeres i REKs saksbehandling
 • Etablere system for kvalitetssikring av komitéarbeidet
 • Utarbeide retningslinjer/policy
 • Ansvar for informasjonsflyt mellom komiteene

Administrativ koordinering

 • Ansvar for opplæring av komitémedlemmer og sekretariatsmedarbeidere i REK
 • Ansvar for å organisere fellesarrangementer for komiteene
 • En del reising må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Høy faglig kompetanse, med minimum utdanning på hovedfag/mastersgradsnivå
 • Arbeidserfaring fra eller kunnskaper innen fagområdene medisin, helsefag, juss, etikk eller andre relevante fagområder
 • Kjennskap til og interesse for forskningsetikk
 • Forvaltningserfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner

Arbeidsoppgavene i et lite miljø krever at du

 • Er fleksibel, selvstendig, analytisk og initiativrik
 • Har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig pensjons- låne- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø sentralt i Oslo sentrum.
 • Refusjon av utgifter til trening

Sekretariatet i De nasjonale forskningsetiske komiteene holder til i Kongensgt. 14 i Oslo sentrum. Mer informasjon om de nasjonale komiteene finnes på www.etikkom.no og om de regionale komiteene på https://helseforskning.etikkom.no

Ved spørsmål om stillingen kontakt direktør Espen Engh, tlf 98 10 30 92 eller sekretariatsleder i NEM Jacob Hølen, tlf 23 31 83 03.

Stillingen lønnes i henhold til Statens regulativ som seniorrådgiver fra 611.700,- til 686.900.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for stillingen

Det må påregnes endel reisevirksomhet.

Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 20.05.2018
Web: www.etikkom.no

Kontakt: Direktør Espen Engh

Kontakt 2: Sekretariatsleder i NEM Jacob Hølen