CICERO Senter for klimaforskning  - CICERO søker to avdelingsdirektører

CICERO Senter for klimaforskning er en uavhengig stiftelse som skal bidra til å løse klimaproblemene. CICERO har 75 medarbeidere og forskere på høyt internasjonalt nivå. CICERO er et forskningsinstitutt med sterk akademisk profil og høy synlighet. Vi bidrar til FNs klimapanel og har et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Vi samarbeider med ulike samfunnsaktører og er et tverrfaglig forskningsinstitutt som består av naturvitere, samfunnsøkonomer, statsvitere og andre samfunnsforskere.

CICERO søker to avdelingsdirektører

CICERO Senter for klimaforskning skal utvide og omorganisere virksomheten. Dagens forskningsledere skal konsentrere seg om å bygge opp sterke fagmiljøer. Vi søker to nye avdelingsdirektører som skal ha personalansvar for forskerne ved CICERO og støtte og bidra til deres faglige utvikling. 

Avdelingsdirektørene rapporterer til CICEROs direktør, Kristin Halvorsen, og sitter i hennes ledergruppe. De to avdelingsdirektørene skal delta i instituttets strategiske arbeid og legge til rette for å utvikle klimaforskning av høy kvalitet innenfor et bredt spekter av grunnforskning, anvendt forskning og oppdrag.  Avdelingsdirektørene skal ha det daglige personalansvaret for forskerne ved CICERO og støtte og bidra til deres faglige utvikling. De to direktørene skal også bidra til kontakt med forskningsmiljøer og samfunnsaktører nasjonalt og internasjonalt samt styrke CICEROs brukernære forskning og oppdrag fra ulike samfunnsaktører.

Vi søker to personer som har universitets- eller høgskoleutdanning med relevant fagkrets.  Aktuelle kandidater må også kunne vise til ledererfaring og god kjennskap til forsknings- og instituttsektoren.  Solid ledererfaring innenfor forskningssektoren kan oppveie for manglende formell utdanning.

Vi ønsker to beslutningssterke og tydelige ledere som vil bidra med sin lederkompetanse i et internasjonalt forskningsmiljø med store ambisjoner.

Vi kan tilby et stimulerende arbeidsmiljø og dedikerte kollegaer med høy kompetanse. CICERO holder til i attraktive lokaler i Forskningsparken på Blindern i Oslo.  Vi arbeider med meningsfulle og dagsaktuelle spørsmål som gjelder vår felles framtid.  Sammen med oss kan du utvikle relevant og ny kunnskap om klimaproblemet til bruk for lokalsamfunn, næringsliv, nasjonal og internasjonal klimapolitikk og bidra til økt kunnskap om klimaendringene.

Betingelser:

  • CICERO er en IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen.
  • Pensjonsordning og gruppelivsforsikring i Statens Pensjonskasse.
  • Lønn etter kvalifikasjoner innenfor CICEROs lønnssystem.
  • Ønsket tiltredelse ca. 15. august 2017.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med våre rekrutteringsrådgivere i Hodejegerne AS, Gro Møllerstad tlf. 915 59 752 eller Åge Petter Christiansen, tlf 900 99 800.

Gå inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad innen 30. april.

Søknadsfrist: 30.04.2017
Web: www.cicero.no

Kontakt: Gro Møllerstad, Hodejegerne AS