Biogen Norway AS	 - Market Access Manager

Biogen har i dag en omfattende portefølje av medisiner for behandling av multippel sklerose (MS) og den første og eneste godkjente behandlingen for spinal muskulær atrofi (SMA). Biogen er i forkant med forskning av nye medisiner for nevrologisk og nevrodegenerative tilstander.

I mer enn to tiår har Biogen endret forståelsen og behandlingen av MS. Videre bruker vi vår kompetanse for å løse noen av de mest utfordrende og komplekse sykdommene i nevrologi, inkludert Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Vi arbeider for å utvikle potensielt livsforandrende behandlinger for mennesker som lider av disse sykdommene.

Til Biogen i Oslo søkes:

Market Access Manager

Som Market Access Manager i Biogen vil du arbeide for å fremme riktig tilgang for selskapets eksisterende og fremtidige portefølje av legemidler. Du skal utarbeide beslutningsgrunnlag for finansiering av legemidler til sykehussektoren og sikre at pasienter får tilgang til nye og innovative legemidler.

Vår nye Market Access Manager vil ha utstrakt kontakt med helseforetakene, myndighetene og andre aktører som er involvert i godkjenning av legemidler i Norge. Biogen har produkter innen, MS og SMA, samt en omfattende pipeline innen nevrodegenerative sykdommer.

Stillingen rapporterer til Head of Market Access og blir en del av et kompetent og dynamisk miljø i Norge.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Innhenting, sammenstilling og analyse av data fra ulike kilder som beslutningsunderlag for selskapets Market Access-aktiviteter
  • Helseøkonomiske analyser, refusjonssøknader og analyser av budsjettkonsekvenser
  • Bistå legemiddelverket, beslutningstakere og andre miljøer med behov for dokumentasjon fra Biogen.
  • Etablere gode relasjoner til relevante aktører innen legemiddelområdet, inklusive legemiddelmyndigheter, helseforetak, pasientforeninger og Legemiddelindustriforeningen
  • Holde seg oppdatert på lover og regler, samt økonomiske og organisatoriske forhold som påvirker markedstilgangen og finansiering av Biogen sine medisiner
  • Bidra til utvikling av nye arbeidsmåter for Market Access funksjonen, sammen med medisinsk avdeling og salg/marked
  • Bidra med høy kompetanse, innsikt og opplæring innenfor ditt område

Vi søker ambisiøse kandidater med utdannelse på master- eller doktorgradsnivå innen matematisk og naturvitenskapelige fag. Noen års arbeidserfaring er ønskelig, men erfaring fra legemiddelindustrien er ikke påkrevet.

Interesse for å anvende helseøkonomiske modeller og innsikt i metodebruk er viktig. Stillingen krever medisinsk innsikt, og evne til å sette deg inn i ulike terapiområder.

Vi søker deg som har gode analytiske egenskaper og har et stort engasjement for det du holder på med. 

Gode kommunikasjonsegenskaper skriftlig og muntlig på norsk og engelsk er viktig.

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Anne Marit Heber Nærby, tlf. 924 49 114 eller Arnt Molvig, tlf. 934 40 805 i Compass Human Resources.

Søknad med CV sendes snarest via “Søk her”

Søknadsfrist: 12.12.2017

Kontakt: Anne Marit Heber Nærby

Kontakt 2: Arnt Molvig i Compass Human Resources