AquaGen AS - AquaGen søker FoU-medarbeider til forskningsavdeling på Ås.

AquaGen AS er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og selger genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom en markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.
Selskapet har også aktivitet innenfor andre akvakulturarter som rognkjeks, coho og tilapia.

AquaGen har hovedkontor i Trondheim, forskningsavdelinger i Trondheim og Ås, og produksjonsanlegg i Hemne, Tingvoll, Ørsta og Steigen kommune. Virksomheten i Chile håndteres gjennom datterselskapene AquaGen Chile og Blue Genomics Chile.

AquaGen-konsernet har 250 ansatte og en årsomsetning på
omkring 700 MNOK.

AquaGen søker FoU-medarbeider til forskningsavdeling på Ås.

Medarbeideren vil ha en sentral rolle innen AquaGens program for genomikk-basert seleksjon.

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Administrasjon av logistikk knyttet til prøvetaking og genotyping
 • Prosessering og videreformidling av analyseresultater
 • Ulike former for laboratoriearbeid
 • Deltakelse i AquaGens FoU-prosjekter innen feltet genomikk

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdanning innen biologi, genetikk eller tilsvarende på høyskole-/universitetsnivå
 • Erfaring fra laboratoriearbeid
 • Fortrolighet med datahåndtering
 • Være strukturert, initiativrik og ha god ordenssans

Vil tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med fokus på innovasjon og verdiskapning
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Attraktive betingelser inkludert gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidssted vil være ved AquaGens forskningsavdeling på Ås. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon, kontakt forskningssjef Thomas Moen på
telefon 976 24 263 / e-post thomas.moen@aquagen.no.

Søknad sendes til jobb@aquagen.no innen 1. desember 2017.

Les mer om oss på aquagen.no.

Søknadsfrist: 01.12.2017
Web: www.aquagen.no

Kontakt: Forskningssjef Thomas Moen